كميته راهبردي مركز
كميته راهبردي مركز تحقيقات فناوري و فراورش مواد نو
رديف نام و نام خانوادگي سمت رشته مرتبه علمي سوابق علمي و تحقيقاتي
1 جعفر سعيدي رئيس شورا(رياست واحد) زيست جانوري استاديار لينك اطلاعات
2 محمدحسين همتي دبير شورا(رئيس مركز) مهندسي مواد-سنتز و استخراج استاديار لينك اطلاعات
3 راحله ژياني عضو شورا شيمي آلي دانشيار لينك اطلاعات
4 محمد كريمي عضو شورا مديريت استاديار لينك اطلاعات
5 عليرضا مهرآذين عضو شورا حسابداري استاديار لينك اطلاعات
6 سيد طه طالبيان عضو شورا مهندسي مكانيك استاديار لينك اطلاعات
7 امين هنربخش عضو شورا مهندسي عمران استاديار لينك اطلاعات
8 سعيدرضا عسگري عضو شورا مهندسي مواد مربي لينك اطلاعات
9 سيدحميدرضا اماميان عضو شورا مهندسي مواد- نانو استاديار لينك اطلاعات
10 رضا قديري عضو شورا مهندسي الكترونيك استاديار لينك اطلاعات
11 جواد صافحيان عضو شورا مهندسي مكاترونيك استاديار لينك اطلاعات
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/21
تعداد بازدید:
423
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  خيابان پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور-مركز تحقيقات فناوري و فراورش مواد نو 
 كدپستي  : 9319797139         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:TPRC.ney@gmail.com
TPRC@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal