اعضاي هيات علمي و كاركنان
راهنماي حفاظتي و امنيتي در مأموريت هاي خارج از كشور
بدون ترديد آگاهي و شناخت تهديدها و خطرهاي احتمالي در يك مأموريت خارج از كشور و چگونگي برخورد با آنها اين توانايي را به فرد (مأمور) مي‌بخشد تا اهداف از پيش تعيين شده مأموريت خود را به نحو شايسته محقق سازد. در هنگام عزيمت يك فرد به مأموريت خارج از كشور ، صرف نظر از مسئوليت ، رسته و مقام وي ، همواره طيف وسيعي از مسايل و تهديدها بر سر راه او قرار دارد ، گستره اين تهديدها در سه حوزه زير خلاصه مي‌شود :
 1. محل حركت : مسايل مربوط به تدارك و برنامه‌ريزي مأموريت همچون گذرنامه ، اخذ رواديد ، بليت ، باروبنه سفر و ديگر مايحتاج لازم .
 2. طول سفر : تحويل بار در فرودگاه ، عبور از گيت بازرسي ، نحوه برخورد با مسافران وخدمه پرواز ، عبور از باجه كنترل گذرنامه و رواديد .
 3. محل مأموريت : اقامت موقت در هتل ، كار در محل نمايندگي‌ها ، تردد در سطح شهر ، تردد بين شهري با وسائط نقليه ، مواجهه با پليس، گرفتاري در دام سرويسهاي اطلاعاتي ، گروگانگيري يا آدم ربايي و غيره …
شايان ذكر است در يك مأموريت خارج از كشور شش موقعيت عمده قابل تفكيك است :
1- عزيمت از مبدأ 2- در فرودگاه 3- درهواپيما 4- هتل يا محل اقامت 5- تردد يا سفر در محل مأموريت 6- محل كار (نمايندگي يا اماكن وابسته به موضوع مأموريت) .
هر يك از اين موقعيتهاي شش گانه مسايل حفاظتي و امنيتي خاص خود را در بر دارد كه به طور مشروح به آنها پرداخته مي‌شود .
فصل اول: تدارك و برنامه‌ريزي مأموريت
 1. برنامه مأموريت : برنامه و اهداف مأموريت خود را بازگونكنيد مگر نزد كساني كه لازم است از موضوع باخبر باشند و درخصوص كشوري كه جهت مأموريت عازم آنجا هستيد اطلاعات لازم را كسب نماييد .
 2. گذرنامه : در خصوص مدت اعتبار گذرنامه ، تمديد گذرنامه ، تهيه دو سري كپي از صفحات گذرنامه و ديگر مدارك مهم از قبيل حكم مأموريت و نگهداري يك سري از كپي‌ها در كيف همراه خود و نگهداري يك سري از كپي‌ها در منزل و جاي امن ، اقدامات لازم را انجام دهيد .
 3. رواديد : درخصوص اخذ رواديد لازم براي مقصد يا مقصدهاي مأموريت خود اقدام و تمامي مشخصات آن را به دقت بررسي نماييد .
 4. نيازهاي پزشكي : اطلاعات مربوط به گروه خوني ، آلرژيها‌ ، شرايط عمومي پزشكي ، بيماريهاي خاص ، ضرورت واكسينه شدن و … خود را به طور مكتوب ( به زبان انگليسي و با مشورت پزشك) همراه داشته باشيد .
 5. بار و بنه سفر (چمدان¬ها و بسته‌ها) : هيچ‌گاه مدارك و اسناد حساس ومهم ، پول ، چكهاي مسافرتي ، ارز و … خود را در داخل چمدانها قرار ندهيد و چمدان و بسته‌هاي خود را قبل از تحويل دادن و بعد از تحويل گرفتن دقيقاً بررسي نماييد .
 6. مسايل گمركي : درخصوص مسايل گمركي كشور محل مأموريت و ديگر كشورهاي مسير ، اطلاعات لازم را كسب كنيد و قبل از عزيمت و يا بازگشت با مراحل مربوط آشنا شويد .
 7. پول همراه و تبديل ارز : قبل از عزيمت به كشور محل مأموريت ، در حد نياز پول رايج آن كشور را تهيه و در هنگام تبديل پول خود به ارز احتياط لازم را رعايت نماييد .
فصل دوم : عزيمت به محل مأموريت
الف) در هواپيما : رعايت مواردي چون اتخاذ تدابير عملي براي جلوگيري از سرقت و جيب بري ، تخليه اطلاعاتي از سوي افراد ناشناس و توصيه‌هاي امنيتي درخصوص هواپيما ربايي الزامي مي‌باشد .
ب) در فرودگاه : رعايت مواردي چون يكجا حمل كردن بسته‌ها و چمدانهاي خود و كنترل و مراقبت آنها در تمام مراحل ، جلوگيري از گذاشتن بسته يا چيزي به طور پنهاني در ميان وسايل شما توسط افراد ناشناس قبل از بازرسي و تحويل ، دخالت نكردن در ماجراهايي كه به طور طبيعي و يا ناگهاني در فرودگاه رخ مي‌دهد ، قبول نكردن بسته و يا هر وسيله ديگر از افراد ناشناس جهت حمل تا مقصد .
فصل سوم : استقرار در محل مأموريت
الف ) اقامت : يكي از مراحل آسيب پذير سفر ، عزيمت از فرودگاه تا هتل (اقامتگاه ) مي‌باشد . موارد قابل رعايت در محل اقامت به اختصار عبارتند از:
بدون دليل در پاركينگ يا محوطه اطراف هتل توقف نكرده و پرسه نزنيد .
در هنگام حمل وسايل شما به داخل هتل از طرف كاركنان هتل ، خود شخصاً نظارت داشته باشيد .
درخصوص اشخاصي كه ممكن است در لابي هتل به طور خاصي ورود شما را زير نظر داشته باشند هوشيار باشيد.
مراقب باشيد در هر صورت اسناد دولتي و شخصي را به صندوق امانات هتل نسپاريد .
در اتاق هتل تمام موارد مربوط به حفاظت از اسناد و مدارك را به خوبي رعايت نماييد .
ب ) تردد :
تردد در شهر : در خصوص تردد در شهر لازم است تا در ابتدا يك نقشه خوب و گويا از شهر تهيه نموده و مواردي چون ، خودداري از رانندگي و يا پياده روي طولاني و بدون دليل ، خودداري از تردد در مناطق ممنوعه نظامي يا امنيتي و خيابانها و اماكن بد نام ، خودداري از گذاشتن مدارك ، اسناد و يا اشياء قيمتي خود در داخل خودرو ، استفاده كردن از مناطق كم خطر شهر جهت خريد ، گردش و يا غذا خوردن ، مراقبت از تلفن ، وسايل همراه و كارت اعتباري در حين تردد در محل ، رعايت گردد .
تردد در خارج از شهر : ابتدا مسير حركت خود را در بيرون از شهر شناسايي كنيد . براي اين كار ميتوانيد با تهيه يك نسخه از نقشه مربوط به جاده‌ها ، مسير احتمالي خود را قبل از حركت بررسي كنيد . در صورت استفاده از وسايط نقليه عمومي ، قطار به خاطر امنيت و راحتي ، بهترين گزينه مورد انتخاب بوده ولي بايد به خاطر داشت كه عموماً ايستگاههاي راه‌آهن و قطارها ، اهداف راحتي براي تعرضهايي از قبيل : بمب گذاري ، جيب بري و كيف قابي ، دزدي چمدانها و دزدي از كوپه‌ها در هنگام ترك كوپه مي‌باشند كه در اين خصوص اقدامات پيشگيرانه معيني را جهت اجتناب از گرفتار شدن در دام خطرات مي‌طلبد .
فصل چهارم : تهديدات امنيتي
تهديدات در محل مأموريت در محل مأموريت مراقب گفتار و صحبتهاي خود درحضور افراد باشيد به گونه‌اي كه كسي نتواند از موضوعات مربوط به اطلاعات حساس كاري ، موضوعات شخصي ، مسايل يا طرح‌هاي مديريتي را استراق سمع نمايد . مراقب تمام ارتباطات (مخابراتي و پستي) ، شنود مكالمات تلفني ، كنترل تلگراف ، نمابر وپست الكترونيكي خود باشيد .
آسيب پذيريهاي شخصي هر مأمور دولتي بايد رفتار و سلوك شخصي در خارج از كشور را مورد توجه قرار دهد از جمله : ‌عدم بازگو كردن مشكلات مالي ، اختلافات خانوادگي ، داشتن عادت بد و … از خود افشايي اجتناب نماييد . از در گير شدن در فعاليتهاي جاري در بازار سياه همچون تبديل غير قانوني ارز، يا خريد اشياي عتيقه محلي خودداري نماييد ، نامه يا بسته يا موارد مشابه را از افراد ناشناس قبول نكنيد ، به طور خودسرانه از اماكن ممنوع در خارج از كشور عكسبرداري يا فيلمبرداري ننماييد .
توقيف و بازداشت : اگر به دلايلي بازداشت يا توقيف شديد ، نكات زير را مد نظر قرار دهيد :
 • مدارك شناسايي خود مبني بر اينكه مأمور رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران هستيد را ارايه دهيد .
 • مصرانه بخواهيد امكان تماس شما با نمايندگي جمهوري اسلامي (نزديكترين نمايندگي ) فراهم گردد .
 • كاملاً آرامش خود را حفظ كنيد .
 • به هيچ كس صرفاً‌ با تكيه بر ظواهر او اعتماد نكنيد .
همكاران و اعضاي محترم هيات علمي كه قصد سفر ( زيارتي ، علمي و سياحتي ) را دارند ضرورت دارد نسبت به تكميل نمودن فرم هاي ذيل( قبل از سفر و بعد از سفر) اقدام و آن را به اداره كل حراست دانشگاه آزاداسلامي نيشابور ارائه فرمايند بديهي است درصورت عدم تكميل فرم مسئوليت و عواقب ناشي از آن برعهده فرد مسافر خواهد بود.
اميد است بتوانيم با همكاري و همياري شما عزيزان با اين اقدامات جلوي خسارت هاي احتمالي و انتشار تخلفات و انحرافات اداري در مجموعه كه مسلّماً هزينه هاي سنگيني براي دانشگاه دربرخواهد داشت را بگيريم.
اطلاعات شما حتي اگر بسيار ناچيز به نظر رسد شايد براي رسيدن به هدفي كه ما و شما به دنبال آن هستيم راهنماي بزرگي باشد ؛ بنابراين در جهت سالم سازي محيط مارا ياري فرماييد .
تلفن داخلي : 206-42621901-051
خط مستقيم : 42615702-051
نمابر : 42621937-051 
پست الكترونيك : javad.daroodi@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/04
تعداد بازدید:
673
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal