درباره حراست
آشنايي با اداره كل حراست دانشگاه آزاداسلامي نيشابور
تعريف حراست
حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي باشد . از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود به عهده دارد .
وظيفه اصلي حراست
مواظبت بر سلامت سازمان است ؛ چرا كه هر سازماني جهت نيل به اهداف خود به سلامت دروني و بيروني نياز دارد . از آنجا كه سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگي ها و تهديد هاي دروني و نفوذي است ، براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي هستيم كه با دقت زياد اولاً از نفوذ آفت ها به داخل سيستم جلوگيري كند، ثانياً با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني ، زمينه هاي علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد .
بنابراين حضور حراست در عرصه فرآيندهاي سازماني و دانشگاهي ، همواره در جهت دستيابي به دو هدف عمده زير است :
 1. هدف كلان و راهبردي : حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظورپيش برد اهداف سازمان .
 2. اهداف عملياتي : همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي موثر و اطلاع رساني به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان .
وظايف اداره كل حراست دانشگاه آ‍زاد اسلامي نيشابور
 1. حراست پشتوانه محكمي براي سلامت دانشگاه 
 2. نقش حراست در پيشگيري از وقوع تخلفات و ناهجاري ها در محيط دانشگاه
 3. جلوگيري از بروز انواع فساد در سيستم اداري دانشگاه
 4. حفظ سلامت مديريت به معناي يك جايگاه حاكميتي در خدمت سيستم
 5. تعيين صلاحيت پرسنل در پستهاي مديريتي طبق دستورالعملهاي مربوطه
 6. حفاظت از اخبار، اسناد و مدارك طبقه بندي شده
 7. ارائه مشاوره امنيتي به سطوح مديريتي
 8. طبقه بندي و كنترل تاسيسات و اماكن دستگاه
 9. شناسائي عوامل و عناصر ايجادكننده نارضايتي
 10. پيش بيني و پيشگيري از تحركات ضد امنيتي
 11. تدوين دستورالعملهاي حفاظتي
وظايف مديركل حراست براي رسيدن به اهداف
 • اطلاع رساني به موقع از وضعيت سيستم به مراجع ذي صلاح و سطوح مديريتي دانشگاه
 • حفاظت از اماكن ، تأسيسات و تجهيزات
 • حفاظت از اسناد و مدارك
 • حفاظت از كاركنان ، اعضاي هيات علمي و دانشجويان
 • انجام مأموريت هاي محوله
حراست به عنوان مشاور مديريت : حراست به عنوان چشم مدير در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتي كه به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي براي مديريت محسوب شود . البته بسيار روشن است كه مسئولين حراست ، زماني مي توانند در اين خصوص موفق باشند كه از علم ، تخصص ،درايت و روشن بيني خوبي برخوردار باشند .
حفاظت از پرسنل: وظيفه نيروي انساني،رسيدن به اهداف سازماني است ولي وظيفه حراستها حفظ سلامت نيروي انساني است.
احقاق حقوق كاركنان ، اعضاي هيات علمي و دانشجويان : از نظر علم مديريت ، سازماني مي تواند موفق و پويا و پيش رو باشد كه كاركناني با انگيزه و راضي داشته باشد ، زيرا از كارمندان و اعضاي هيات علمي ناراضي ، خلاقيت و ابتكار به وجود نمي آيد . بنابراين مي بايست به منشأنارضايتي هاي كاركنان و اعضاي هيات علمي و دانشجويان توجه نموده و چنانچه اين نارضايتي ها ناشي از سوء مديريت مدير مجموعه باشد نسبت به توجيه مديريت و اصلاح روش آن اقدام كند . بديهي است حراست مي تواند از اين طريق ، خدمات قابل توجهي به مديريت ، كاركنانو اعضاي هيات علمي و دانشجويان و در كل به نظام مفهومي اسلامي ارائه نمايد .
احقاق حقوق ارباب رجوع : يكي از دلايل تأسيس ادارات و سازمانها وارگانها ، ارائه خدمات به مردم مي باشد و از طرف ديگر توجه و دقت در رضايت مندي ارباب رجوع .
شايسته سالاري (كمك به انتصاب افراد شايسته ) : طبق قانون ، انتصاب مسئولين به پست هاي حساس و مسئولين بخش هاي مختلف اداري ، بايد پس از تعيين صلاحيت حراست دستگاه صورت گيرد.
نقش حراست در پيش گيري از وقوع تخلف ها
حراست به منظور پيشگيري از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زير مي باشد
 • اول : نقش هشدار دهنده يا پيشگيري كننده .
 • دوم : نقش اصلاح كننده يا درمان كننده .
 • سوم : نقش جداكننده از سيستم .
اين وظيفه خطير حراست از جهاتي شبيه به نهادهاي بهداشتي درماني است چنانچه اين نهاد در ابتدا سعي بر آن دارد كه ابتدا از هر آلودگي و بيماري پيشگيري نمايد و در مرحله بعد اگر احتمالاً كسي آلوده شد او را درمان نمايد و در نهايت اگر دو روش قبلي موثر واقع نشد او را همچون يك عضو مرده و فاسد شده بدن ازسيستم جدا كرده و دور بياندازد ،چنين نقشي را حراست در سازمان ايفاد مي كند . حراست در هر سازمان با پيش بيني نوع تخلف ها و جرايمي كه ممكن است در آن سازمان به وقوع بپيوندد سعي مي كند به انحاء مختلف ، چشم و گوش كاركنان آن سازمان را به روي دام ها و كمين هاي سر راه گشوده و آنها را هوشيار و آگاه سازد .
جلوگيري از بروز انواع فساد اداري
مفهوم كلي فساد اداري از ديدگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي :
عبارت است از اقدام هاي مأموران دولتي با هدف انتفاع وبهره برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال خود و يا اشخاص ديگر كه از راههاي زير انجام مي پذيرد :
 • نقض قوانين و مقررات اداري .
 • تغيير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري .
 • تغيير در قوانين و مقررات اداري .
 • خودداري ، كند كاري يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع .
 • تسهيل و يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران .
منشور اخلاقي و سازماني حراست
 1. عمل به احكام و موازين دين مبين اسلام
 2. رعايت قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري ، قانون گرائي و تعميم آن در سازمان
 3. تلاش در تامين امنيت شغلي مديران ، كاركنان ،‌اعضاي هيات علمي و دانشجويان
 4. رعايت اصل احترام و تكريم ارباب رجوع
 5. رعايت حريم خصوصي افراد و تلاش در جهت حفظ ابرو
 6. تلاش در جهت استقرار شايسته سالاري با تكيه بر شناسائي و معرفي افراد متعهد و متخصص
 7. تعامل و همكاري با مديران جهت تحقق اهداف سازماني
 8. تلاش مجدانه در شناسائي و پيشگيري از آسيب هاي سازمان
 9. شناسائي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان
 10. بهره مندي از نگرشي كلان و برنامه ريزي متناسب با فن آوري هاي روز
 11. توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسي گزارشهاي رسيده و اطلاع رساني به موقع
 12. اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعار اساسي : حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو
 13. انجام ماموريتهاي محوله
اميد است بتوانيم با همكاري و همياري شما عزيزان با اين اقدامات جلوي خسارت هاي احتمالي و انتشار تخلفات و انحرافات اداري در مجموعه كه مسلّماً هزينه هاي سنگيني براي دانشگاه دربرخواهد داشت را بگيريم.
اطلاعات شما حتي اگر بسيار ناچيز به نظر رسد شايد براي رسيدن به هدفي كه ما و شما به دنبال آن هستيم راهنماي بزرگي باشد ؛ بنابراين در جهت سالم سازي محيط مارا ياري فرماييد .
تلفن داخلي : 206-42621901-051
خط مستقيم : 42615702-051
نمابر : 42621937-051 
پست الكترونيك : javad.daroodi@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/01
تعداد بازدید:
1440
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal