نحوه ثبت نام و مدارک لازم

فرآیند ثبت نام

دانشجویان محترم جهت تحویل مدارک (اصل مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی یا دیپلم متوسطه دوم یا گواهی دیپلم 6-3-3 ، 6 قطعه عکس مشمولین 12 قطعه، اصل شناسنامه و کارت ملی) روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور مراجعه نمایند.
مقطع مدارک لازم
کاردانی پیوسته
 1. اصل شناسنامه+تصویر
 2. اصل کارت ملی+تصویر
 3. مدرک مقطع پایه+تصویر
 4. عکس 4*3 ، پنج قطعه
 5. مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران
  الف - اصل کارت پایان خدمت و یامعافیت دائم
  ب- گواهی و رضایت نامه از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح (کارت های قدیمی اعتبار ندارد)
  ج- گواهی اشتغال درآموزش و پرورش ویا کارت معافیت(مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش)
  د – مشمولان ومتقاضیان معافیت تحصیلی
کاردانی ناپیوسته
 1. اصل شناسنامه+تصویر
 2. اصل کارت ملی+تصویر
 3. مدرک مقطع پایه+تصویر
  ارایه یکی از مدارک دیپلم نظام آموزشی جدید(نظام 3-3-6) یا دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم اموزش متوسطه یا دیپلم هنرستان نظام قدیم چهارساله یا گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی یا مدارک کاردانی (فوق دیپلم)
 4. عکس 4*3 ، پنج قطعه
 5. مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران
  الف - اصل کارت پایان خدمت و یامعافیت دائم
  ب- گواهی و رضایت نامه از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح (کارت های قدیمی اعتبار ندارد)
  ج- گواهی اشتغال درآموزش و پرورش ویا کارت معافیت(مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش)
  د – مشمولان ومتقاضیان معافیت تحصیلی
کارشناسی پیوسته
 1. اصل شناسنامه+تصویر
 2. اصل کارت ملی+تصویر
 3. مدرک مقطع پایه+تصویر
 4. عکس 4*3 ، پنج قطعه
 5. مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران
  الف - اصل کارت پایان خدمت و یامعافیت دائم
  ب- گواهی و رضایت نامه از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح (کارت های قدیمی اعتبار ندارد)
  ج- گواهی اشتغال درآموزش و پرورش ویا کارت معافیت(مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش)
  د – مشمولان ومتقاضیان معافیت تحصیلی
کارشناسی ناپیوسته
 1. اصل شناسنامه+تصویر
 2. اصل کارت ملی+تصویر
 3. مدرک مقطع پایه+تصویر
  اصل ویا گواهی پایان دوره کاردانی وریزنمرات آن
 4. عکس 4*3 ، پنج قطعه
 5. مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران
  الف - اصل کارت پایان خدمت و یامعافیت دائم
  ب- گواهی و رضایت نامه از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح (کارت های قدیمی اعتبار ندارد)
  ج- گواهی اشتغال درآموزش و پرورش ویا کارت معافیت(مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش)
  د – مشمولان ومتقاضیان معافیت تحصیلی
کارشناسی ارشد ناپیوسته
 1. اصل شناسنامه+تصویر
 2. اصل کارت ملی+تصویر
 3. مدرک مقطع پایه+تصویر
  اصل و یا گواهی پایان دوره کارشناسی وریزنمرات آن
 4. عکس 4*3 ، پنج قطعه
 5. گواهی پایان طرح خدمت- مخصوص پذیرفته شدگان مقاطع ارشد ودستیاری گروه پزشکی
 6. مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران
  الف - اصل کارت پایان خدمت و یامعافیت دائم
  ب- گواهی و رضایت نامه از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح (کارت های قدیمی اعتبار ندارد)
  ج- گواهی اشتغال درآموزش و پرورش ویا کارت معافیت(مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش)
  د – مشمولان ومتقاضیان معافیت تحصیلی
دکتری تخصصی
 1. اصل شناسنامه+تصویر
 2. اصل کارت ملی+تصویر
 3. مدرک مقطع پایه+تصویر
  اصل و یا گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی و ریز نمرات آن
 4. عکس 4*3 ، پنج قطعه
 5. مدرک نظام وظیفه مخصوص برادران
  الف - اصل کارت پایان خدمت و یامعافیت دائم
  ب- گواهی و رضایت نامه از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح (کارت های قدیمی اعتبار ندارد)
  ج- گواهی اشتغال درآموزش و پرورش ویا کارت معافیت(مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش)
  د – مشمولان ومتقاضیان معافیت تحصیلی
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/28
تعداد بازدید:
1082
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal