مراحل فارغ التحصيلي و شرايط تحويل مدرك
 1. دانشجويان واحد نيشابور
 2. دانشجويان واحد علوم و تحقيقات تهران (خراسان رضوي)
 • لازم است دانشجو پس از قطعي شدن نمره تمامي دروس در آخرين نيمسال تحصيلي با مراجعه به كارشناس رشته ي خود مدارك ذيل را ارائه نمايد: {تصوير خواناي تمام صفحات شناسنامه، تصوير خوانا از كارت ملي (پشت و رو)، دو قطعه عكس پرسنلي 4*3 زمينه سفيد جديد تمام رخ (با رعايت شئونات اسلامي)، فيش بانكي به حساب سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي 0104460446004 بانك ملي شعبه زبرجد تهران قابل پرداخت در همه بانك هاي ملي به مبلغ (كارداني 200000 ريال، كارشناسي 200000 ريال، كارشناسي ارشد 350000 ريال، دكتري 350000 ريال)}
  همچنين دانشجويان مي¬بايست در نيمسال آخر تحصيلي ازطريق كارشناس رشته ي خود از كامل بودن پرونده شان مطمئن شوند، از جمله: مدرك پايه و تاييديه تحصيلي آن، سند احراز هويت (مطابق با مقطع، و رشته تحصيلي، و سال و نيمسال ورود، و واحد نيشابور)، مجوزهاي انتقالي- ميهماني- مرخصي، فرم كارآموزي و پروژه، در مقاطع تحصيلات تكميلي اصل صورتجلسه دفاع و فرم ارزشيابي مقاله (در صورت ارائه مقاله)،نامه¬ي پذيرش مقاله و تصوير صفحه اول آن ممهور به مهر معاون علمي واحد، گواهي امتحان جامع و گواهي قبولي آزمون زبان (ويژه مقطع دكتراي تخصصي) و 000 0
  پس از تحويل مدارك به اداره آموزش واحد، حدود دوهفته زمان لازم است تا كارشناس رشته وضعيت دانشجو را "در جريان فارغ ¬التحصيلي" قرار داده و با تكميل چك ليست و اخذ امضاهاي آن و بررسي كامل وضعيت درسي دانشجو پرونده را به اداره دانش آموختگان واحد ارجاع دهد. سپس در ظرف كمتر از يك ماه ضمن بررسي كامل سوابق تحصيلي دانشجو در اداره دانش آموختگان واحد، وضعيت دانشجو (در صورت عدم اشكال آموزشي ونقص پرونده) در وضعيت "فارغ ¬التحصيل" قرار داده شده و مراحل صدور و تاييد گواهينامه موقت (مدرك) انجام مي¬پذيرد.
  با توجه به اين كه مراحل انجام شده در اداره دانش آموختگان واحد توسط دانشجو و در پورتال شخصي وي (قسمت ساير امكانات و يا منوي آموزش- فارغ التحصيلان- مراحل انجام شده براي فارغ التحصيلي) قابل رؤيت است، مي توانيد با مشاهده وضعيت "فارغ التحصيل" جهت انجام امور مربوط به نظام وظيفه و تقسيط وام (براي دريافت كنندگان وام بلندمدت) و با مشاهده عبارت "گواهينامه موقت تاييد و آماده تحويل مي باشد" جهت انجام تسويه حساب و دريافت مدرك مراجعه فرماييد.
  دانشنامه (مدرك اصلي) حدود شش ماه پس از تاييد گواهينامه موقت آماده مي شود كه وضعيت آن نيز از طريق پورتال قابل مشاهده است (مراجعه پس از مشاهده "دانشنامه تاييد و آماده تحويل است").
 • 2-همه دانشجويان علوم و تحقيقات لازم است صورتجلسه دفاع تاييد شده خود را به اداره امتحانات ارائه و پس از ثبت نمره پايان نامه مدارك ذيل را به كارشناس رشته ي خود در اداره آموزش تحويل دهند تا وضعيت "در جريان فارغ التحصيلي" براي ايشان ثبت شود: {تصوير خواناي تمام صفحات شناسنامه، تصوير خوانا از كارت ملي (پشت و رو)،تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت خدمت (پشت و رو) ويا تصوير معافيت تحصيلي و لغو معافيت ويژه مشمولين، دو قطعه عكس پرسنلي 4*3 زمينه سفيد جديد تمام رخ (با رعايت شئونات اسلامي)، فيش بانكي به حساب سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي 0104460446004 بانك ملي شعبه زبرجد تهران قابل پرداخت در همه بانك هاي ملي به مبلغ ( كارشناسي ارشد و دكتري 350000 ريال)، تصوير مدرك پايه و تاييديه و ريزنمرات آن، مجوزهاي انتقالي- ميهماني، اصل صورتجلسه دفاع و فرم ارزشيابي مقاله (در صورت ارائه مقاله)،نامه¬ي پذيرش مقاله و تصوير صفحه اول آن ممهور به مهر معاون علمي واحد، گواهي امتحان جامع و گواهي قبولي آزمون زبان (ويژه مقطع دكتراي تخصصي) }
  سپس با مراجعه به اداره فارغ التحصيلان واحد فرم تسويه حساب 1 و 2 را جهت اخذ امضا دريافت كنند و فرم تسويه حساب 1 امضا شده به همراه فرم معافيت و لغو يا اتمام معافيت تحصيلي خود را به كارشناس رشته ي آموزش تحويل دهند (فرم تسويه حساب 2 را تا زمان دريافت مدرك نزد خود نگهداري كنند) تا پرونده دانشجو در مدت حدود دو هفته آماده و به اداره فارغ التحصيلان واحد تحويل شود. سپس جهت دريافت گواهي انشائي(حداكثر دو مورد) مراجعه به اداره فارغ التحصيلان واحد بلامانع است. بديهي است با توجه به تاييد مدارك اين دسته از دانشجويان در واحد علوم و تحقيقات تهران، تاييد گواهينامه موقت (در صورت عدم وجود اشكال آموزشي) حدود دو ماه به طول مي انجامد و دانشنامه حداقل شش ماه پس از آن آماده تحويل مي گردد. (آماده تحويل بودن گواهينامه موقت و دانشنامه در پورتال دانشجويي قسمت ساير امكانات و يا منوي آموزش- فارغ التحصيلان- مراحل انجام شده براي فارغ التحصيلي قابل مشاهده است).
 • توجه: تمامي دانشجويان به منظور دريافت مدرك لازم است با در دست داشتن فرم تسويه حساب امضا شده، كارت دانشجويي و مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه برادران (كارت پايان خدمت دوره ضرورت، كارت معافيت خدمت دائم،گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور، گواهي اشتغال به تحصيل(مقطع بالاتر) يا خدمت در وزارت بهداري آموزش و پرورش سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران آموزشگاه فنون هوايي(موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظيفه عمومي)، برگ سبز اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن)؛ شخصا به اداره دانش آموختگان مراجعه و با دادن رسيد، مدرك خود را دريافت كنند.
 • نكته:
  • مدرك تحصيلي فقط به شخص صاحب مدرك ويا وكيل قانوني وي تحويل مي شود.
  • جهت دريافت دانشنامه، عودت اصل گواهينامه موقت(در صورت دريافت) الزامي است.
  • در صورت مفقود شدن مدرك، به لحاظ وجود مراحل قانوني طولاني در اسرع وقت به اداره دانش آموختگان واحد مراجعه فرمائيد (در غير اين صورت عواقب احتمالي قانوني به عهده شخص دانشجو خواهد بود).
اداره دانش آموختگان و اداره آموزش واحد
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
3610
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal