نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
دانشگاه
پژوهش و فناوري
آموزش
اداري و مالي
دانشجويي و فرهنگي
خدمات آزمايشگاهي
راهنمای ورودی جدید
Collapse منو آموزش جديدمنو آموزش جديد
بخشنامه ها،آيين نامه ها
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگزيني هيات علمي</span>كارگزيني هيات علمي
مدارك
فرم هاي كارگزيني
آيين نامه ها و بخشنامه ها
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
پورتال دانشجويان
چارت دروس
سرفصل دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور كلاسها</span>امور كلاسها
امور كلاسهاي دانشكده علوم انساني
امور كلاسهاي دانشكده فني ومهندسي
امور كلاسهاي دانشكده علوم پزشكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصيلات تكميلي</span>تحصيلات تكميلي
پورتال پايان نامه
فرم ها
بخشنامه ها،آيين نامه ها
تقويم آموزشي
تقويم آموزشي دوره تابستان 99-98
دفتر توسعه آموزش پزشكي
دفترنظارت و ارزشيابي اساتيد
رشته هاي تحصيلي
Collapse منو پژوهش جديدمنو پژوهش جديد
تحصيلات تكميلي
دفتر ارتباط با صنعت
طرحهاي پژوهشي
امور مقالات
فرم ها
بخشنامه ها،آيين نامه ها
كتابخانه
نشر كتاب
Collapse منو دانشجويي جديدمنو دانشجويي جديد
تربيت بدني
دفتر مشاوره
نقل و انتقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام وظيفه</span>نظام وظيفه
درباره نظام وظيفه
اطلاعيه ها
بخشنامه ها،آيين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلف و سرويس</span>سلف و سرويس
درباره سلف
مراحل رزرو غذا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فارغ التحصيلان</span>فارغ التحصيلان
فارغ التحصيلان
مراحل فارغ التحصيلي و شرايط تحويل مدرك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم گزارش كار دانشجو در ماه
فرم گزارش ساعات كار دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور خوابگاه ها</span>امور خوابگاه ها
امور خوابگاه ها
Collapse منو اداري جديدمنو اداري جديد
پورتال كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صندوق رفاه دانشجويي</span>صندوق رفاه دانشجويي
اطلاعيه ها
مدارك لازم وام ها
بخشنامه ها،آيين نامه ها
شماره حساب
انواع وامها و شرايط دريافت و پرداخت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالي</span>امور مالي
فيش حقوقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حسابداري شهريه</span>حسابداري شهريه
آيين نامه تخفيف شهريه
هزينه انصراف و ميهماني
پرسش هاي مالي
راهنماي پرداخت الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري</span>امور اداري
تداركات
كارگزيني پرسنلي
كاركنان حوزه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينكهاي مفيد</span>لينكهاي مفيد
اداره كل امور كاركنان سازمان
اداره كل بازرسي و رسيدگي به شكايات
حوزه معاونت اداري مالي سازمان مركزي
Collapse منو كتابخانه جديدمنو كتابخانه جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره كتابخانه</span>درباره كتابخانه
تاريخچه كتابخانه
عضويت
ساعات كار كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع كتابخانه</span>منابع كتابخانه
منابع چاپي
منابع الكترونيكي
جستجو در منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تازه ها</span>تازه ها
تازه هاي فارسي
تازه هاي انگليسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنما</span>راهنما
جستجو در منابع كتابخانه
استفاده از كتابخانه ديجيتال
پرسشهاي متداول
لينكهاي مفيد
تماس با مادانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal