انواع وامهاي دانشجويان از منابع صندوق رفاه واحد دانشگاهي
وام هاي ذيل از طريق معرفي از سيستم ساجد به آدرس sajed.iau.ir توسط دانشجو ثبت نام مي شود و پس از تاييد توسط واحد دانشگاهي و سازمان مركزي پرداخت به حساب شهريه صورت مي گيرد.
  • مقاطع كارداني 25/000/000 ريال ( تا سقف 25/000/000 ريال)
  • مقاطع كارشناسي 50/000/000 ريال ( تاسقف 50/000/000 ريال)
  • مقاطع كارشناسي ارشد 100/000/000 ريال ( تاسقف 100/000/000 ريال)
  • مقاطع دكتري 200/000/000 ريال ( تا سقف 200/000/000 ريال)
كارمزد وام هاي فوق از طريق معرفي به بانك قرض الحسنه مهر با كارمزد 4% محاسبه مي شود.
وام انواع وام هاي دانشجويان از منابع صندوق رفاه واحد دانشگاهي
 و شرايط دريافت و پرداخت
كوتاه مدت زمان پرداخت درصد وام يا مبلغ  وام فرمهاي مورد نياز ضامن ضمانت موعد تسويه كارمزد مدارك موردنياز توضيحات
همزمان با انتخاب واحد 70 تا 50 درصد
شهريه ترم
يك برگ فرم تعهدنامه
وام كوتاه مدت دريافتي
از انتشارات يا
سايت دانشگاه
نياز ندارد يك برگ چك بانكي
به مبلغ كل وام
تا پايان ترم
تسويه شود
ندارد يك برگ تصوير
شناسنامه يا كارت
ملي دانشجو
وام به حساب دانشجو
 نزد حسابداري شهريه واريز مي شود
ميان مدت همزمان با انتخاب واحد 70 تا 50 درصد
شهريه ترم
فرم هاي دريافت وام
ميان مدت دريافتي از
انتشارات يا سايت دانشگاه
نياز دارد
كارمند
يك برگ چك بانكي
به مبلغ 120% كل وام
طي 12 قسط
تسويه مي شود
2/5%
تعداد ماه*2/5*مبلغ وام

1200
مدارك وام كوتاه مدت جهت
 دانشجو و ضامن به
انضمام يك يرگ آخرين
 فيش حقوق ضامن
 توضيح اينكه فيش حقوق با
چك ضمانت همخواني داشته باشد
وام به حساب دانشجو
نزد حسابداري شهريه
 واريز مي شود
هزينه تحصيل در طول ترم دانشجويان متاهل
 6/000/000 ريال
دانشجويان مجرد
 5/000/000 ريال
مدارك وام ميان مدت نياز دارد
كارمند
مدارك ضمانت وام
ميان مدت
طي 12 تا 20 قسط
تسويه مي شود
2/5% مدارك وام ميان مدت دانشجو به دانشگاه بدهكار
 نباشد چك در وجه دانشجو صادر مي شود
هزينه ازدواج در طول ترم 15/000/000 ريال مدارك وام ميان مدت نياز دارد
كارمند
مدارك ضمانت وام
ميان مدت
طي 12 تا 20 قسط
تسويه مي شود
2/5% مدارك وام ميان مدت+اصل
 شناسنامه زوجين به همراه تصوير
 صفحات اول و دوم ، اصل
سند ازدواج+تصوير صفحات اول و دوم
1.دانشجو در حين  تحصيل
ازدواج نموده باشد و تاريخ
سند ازدواج از يكسال بيشتر سپري نشده باشد
2.دانشجو به دانشگاه بدهكار
نباشد چك در وجه دانشجو
صادر مي گردد.
شرايط ضامن :
كارمند دولت باشد ، همچنين برگ هاي وام جهت امضاء ضامن مي بايست در محل صندوق رفاه دانشجويان به امضاء ضامن رسيده باشد.در مورد دانشجويان شهرستاني مي بايست در محل صندوق رفاه دانشگاهي شهر محل سكونت امضاء شود.قابل ذكر است جهت دريافت وامهاي ازدواج ، گواهي كسر حقوق ضامن الزامي مي باشد.
جهت دريافت وام هاي جدول پيوست ، دانشجو مي بايست شرايط زير را نيز دارا باشد :
  1. بيش از يك ترم مشروطي نداشته باشد.
  2. ترم آخر نباشد.
  3. دانشجو ميهمان نباشد.
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/01
تعداد بازدید:
545
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal