مناقصه خريد ، تعويض و اجراي استاندارد كفپوش سالن ورزشي
مناقصه خريد ، تعويض و اجراي استاندارد كفپوش سالن ورزشي
مناقصه گذار:دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
موضوع مناقصه :خريد ، تعويض و اجراي استاندارد كفپوش سالن ورزشي
تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه :از تاريخ درج (پنجشنبه 3/10/94) در آگهي به مدت 10 روز به آدرس ذيل مراجعه فرماييد.
خراسان رضوي- نيشابور- خيابان پژوهش- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور- ساختمان اداري – دبيرخانه
مبلغ خريد اسناد مناقصه : 000/300 (سيصد هزار) ريال واريز شده به حساب شماره 0105677389001 نزد بانك ملي ايران –شعبه بولوار دانشگاه به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :رسيد بانكي واريز شده به شماره حساب سيبا 0105677389001 نزد بانك ملي ايران –شعبه بولوار دانشگاه به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور يا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/20 (بيست ميليون) ريال
مهلت تحويل پاكت هاي مناقصه : پايان وقت اداري روز دهم از زمان درج آگهي در روزنامه
محل تحويل پاكت هاي مناقصه : نيشابور- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور – دبيرخانه حراست دانشگاه
به پيشنهاد هايي كه فاقد سپرده يا امضا ، مشروط ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
دانشگاه در قبول يا رد پيشنهادات مختار است .
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تاریخ:
تعداد بازدید:
239
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal