دكتر سعيدي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور : منطق الطير عطار نيشابوري بزرگترين اثر نمادين ادبي جهان است
دكتر سعيدي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور : منطق الطير عطار نيشابوري بزرگترين اثر نمادين ادبي جهان است
منطق الطير عطار به عنوان بزرگترين اثر ادبي نمادين جهان، باعث مطرح شدن نام نيشابور در سطح جهاني شده است اين مطلب را دكتر سعيدي رئيس دانشگاه آزاداسلامي نيشابور و رئيس كميته علمي همايش عطار نيشابوري در همايش ملي عطار و در جمع حاضرين در مراسم بيان كرد و افزود: عطار نيشابوري بعنوان چهره اي جهاني، يكي از شخصيت هاي اصلي در اعتلاي اين شهر است و در حوزه عرفان و ادب ايراني – اسلامي صاحب نظرات قابل توجهي است كه نقد و واكاوي اين ديدگاه ها براي انسان امروز هم، سودمند خواهد بود وي افزود : انديشه هاي والا و هميشگي عطار همواره بر مخاطبان عام و خاص اثر مثبت گذاشته و در تعالي سطح فرهنگي آنها موثر بوده است.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور بخشي از برتري عطار را به قدرت ادبي او دانست و تصريح كرد كلمه ها در شعر او آن چنان باهم تركيب شده اند كه باعث بر انگيخته شدن شور و هيجان در آدمي مي شود.
وي افزود: انديشه هاي والاي اين شاعر برجسته همچون دريايي بي كران است كه نوشيدن جرعه اي از آن مي تواند بر معرفت و پختگي شنونده و خواننده اثرگذار باشد كه اين ويژگي علاوه بر روي شخصيت فارسي زبان ها بلكه غير فارسي زبان ها نيز وقتي با تفكرات غني ايراني - اسلامي شيخ نيشابور آشنا مي شوند،بر كمال معرفتي او صحه مي گذارند وبه لحاظ معرفتي افق زندگيشان گسترده تر مي شود.
رئيس كميته علمي همايش عطار نيشابور برگزاري همايش هايي از اين قبيل را باعث يادآوري بزرگي شان و شخصيت والاي انساني و ادبي - عرفاني عطار نيشابوري و فرصتي مناسب براي ارائه آخرين دست آوردهاي پژوهشي پيرامون تفكر و شخصيت او دانست و خاطر نشان كرد در اين راستا، دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور، همانند سنوات گذشته با برگزاري بزرگداشت اين روز خجسته دردو سطح علمي و فرهنگي، مي كوشد اين انديشمند فرهيخته را هرچه با شكوه تر به علاقه مندان فرهنگ و ادب ايراني و فارسي بشناساند دكتر سعيدي با اشاره به اينكه نيشابور يكي از شهرهاي استراتژيك و مهم در تاريخ پرفراز و نشيب ايران مي باشد افزود: با وجود اينكه در طول تاريخ چندين بار از سوي دشمنان گوناگون مورد هجوم و شورش قرار گرفته اما همچنان پا برجا مانده و ميراث دار فرهنگ ايران بزرگ به حساب مي آيد در ادامه از كتاب مرگ انديشي در آثار عطار نيشابوري كه توسط آقايان دكتر مهدي نوروز عضو هيئات علمي و معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور با همكاري رضا جليلي تاليف شده است رونمايي شده شايان ذكر است 30 اثر پژوهشي در بخش علمي همايش بزرگداشت ملي روز عطار نيشابوري پذيرفته شد كه به 4 مقاله برتر علاوه بر هداياي نقدي نشان سيمرغ فيروزه اي كه نماد نيشابور است اهدا شد.
همچنين به دكتر رضا اشرف زاده عضو هيئات علمي دانشگاه آزاد اسلامي نيز به عنوان سخنران ويژه همايش نشان سيمرغ اهدا شد نفرات برگزيده همايش عبارتند از: مقاله آقاي دكتر مهدي نوروز عضو هيئات علمي دانشگاه آزاد نيشابور رتبه اول و مقاله خانم دكتر فخراسلام عضو هيئات علمي دانشگاه آزاد اسلامي رتبه دوم و مقالات خانم دكتر نسرين فقيه ملك مرزبان و خانم رجبي نيا و مقاله خانم دكتر فريده داور مقدم به ترتيب سوم و چهارم شدند
تاریخ:
تعداد بازدید:
296
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal