برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور در هفته پژوهش
برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور در هفته پژوهش
رديف  دانشكده  قالب برنامه عنوان 
استاد 
ساعت برگزاري 
  تاريخ برگزاري  مكان برگزاري
1 علوم پايه  كارگاه  Real-Time PCR  دكتر حاتمي  8-16  4 و 5 دي  دانشكده علوم پايه 
2 كارگاه   پرتو.ميكس  دكتر مهراني   8-12 25 آذر  دانشكده علوم پايه  
3 كارگاه   مقاله نويسي به زبان انگليسي   دكتر خان چمني 10-13  26 آذر و 10 دي   دانشكده علوم پايه 
4 كشاورزي  كارگاه  طراحي آزمايش و تجزيه و تحليل آنها و آشنايي با نرم افزارهاي آماري تحليل  دكتر بختياري و دكتر زنده دل  8-12  2 دي  دانشكده علوم پايه  
كارگاه 
طرح هاي آزمايشي در علوم زيستي و كشاورزي  دكتر بختياري   8-12 2 دي 
5 كارگاه  مدل هاي رگرسيوني آناليز داده ها   دكتر زنده دل  8-12  9 دي 
سخنراني افزودني هاي مواد غذايي  دكتر وظيفه دوست  9-10  4 دي  دانشكده علوم پايه  
6 سخنراني  استفاده از ازن در صنعت و كشاورزي   دكتر حداد 10-11  4 دي  دانشكده علوم پايه  
7 سخنراني  استفاده از روش RFD در صنايع غذايي  دكتر رستم لو  11-12  4 دي
دانشكده علوم پايه 
8  پزشكي  همايش شيمي و بيوشيمي  دكتر مهرزاد - دكتر متولي زاده - دكتر طاهري - دكتر ژياني - دكتر ابراهيمي  9-12   9 دي  دانشكده علوم پايه 
 9 علوم انساني  همايش  آسيب شناسي پژوهش در علوم سياسي ايران  مقصودي - زيباكلام - خليلي  14  2 دي  دانشكده علوم انساني 
 10 همايش  مدل سازي معادلات ساختاري و مدل هاي سري هاي زماني و داده اي پانل  زنده دل   9-16  8 و 9 دي دانشكده علوم انساني  
11   كارگاه جستجوي مقالات  دكتر كريمي - دكتر دلبري - دكتر صادقي 
10-15 و 11
11:30-12:15 
12-15-13 
 2 دي دانشكده علوم انساني 
 
12  سخنراني رويكردهاي سياسي در پهنه ادب فارسي  دكتر حلاجي   10:5 24 آذر  دانشكده علوم انساني 
13   فني و مهندسي كارگاه  آشنايي با نرم افزار فناوري اطلاعات   دكتر خيرآبادي  9-14  25 آذر  دانشكده فني و مهندسي
15  همايش  مباحث ويژه در مهندسي عمران  دكتر خسروي  8-14  23 دي  سالن جلسات عمران و معماري 
 16   همايش  آشنايي با استاندارد PMBOK   دكتر قهرمانزاده  8-20 14 دي  سالن جلسات عمران و معماري 
17  هنر و معماري  كارگاه  معيارهاي ارزيابي و علم سنجي(ويژه اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكتري)  سبحاني   8-16  9 دي دانشكده فني و مهندسي 
 18 سخنراني  طراحي پايدار ضرورتي در راستاي توسعه پايدار  زنده دلان   11-12 23 دي  دانشكده فني و مهندسي  
هفته پژوهش : 24 تا 28 آذر با شعار "پژوهش تقاضامحور و تجاري سازي فناوري ، زيربناي اقتصاد مقاومتي"
مراسم تجليل از پژوهشگران برتر واحد : 29 آذر ماه - ساعت 19 الي 21 مكان دانشكده علوم انساني - تالار عطار
تاریخ:
تعداد بازدید:
375
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal