برنامه مسابقات واليبال دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي-95/9/21 تا 95/9/24 -نيشابور
برنامه مسابقات واليبال دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي-95/9/21 تا 95/9/24 -نيشابور
روز  تاريخ   شماره مسابقه  ساعت تيم با تيم   محل مسابقه
يكشنبه 95/9/21 1 18:00 قوچان - كاشمر سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
يكشنبه 95/9/21 2 19:15 نيشابور - سبزوار سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
يكشنبه 95/9/21 مشهد استراحت
دوشنبه 95/9/22 3 10:00 مشهد - سبزوار سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
دوشنبه 95/9/22 4 11:15 نيشابور - قوچان سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
دوشنبه 95/9/22 كاشمر استراحت
دوشنبه 95/9/22 5 18:00 مشهد - كاشمر سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
دوشنبه 95/9/22 6 19:15 سبزوار - قوچان سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
دوشنبه 95/9/22 نيشابور استراحت
سه شنبه 95/9/23 7 18:00 مشهد - قوچان سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
سه شنبه 95/9/23 8 19:15 كاشمر - نيشابور سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
سه شنبه 95/9/23 سبزوار استراحت
چهار شنبه 95/9/24 9 9:00 كاشمر - سبزوار سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
چهار شنبه 95/9/24 10 10:00 مشهد - نيشابور سالن شورورزي دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور
چهار شنبه 95/9/24 قوچان استراحت
تاریخ:
تعداد بازدید:
98
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal