برگزاري مسابقات فوتسال جام رمضان
برگزاري مسابقات فوتسال جام رمضان ويژه ادارات،شركتها و موسسات آموزش عالي شهرستان نيشابور به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي...
اين مسابقات با شركت 11 تيم در 2 گروه 6 و 5 تيمي بصورت دوره اي برگزار مي گردد.
برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان تيرماه 92 دانشگاه آزاداسلامي واحدنيشابور
شنبه
29/4/92
ساعت
21:15 22:10 23:00
افضل طوس- علوم پزشكي شركت اگزوز -اداره ثبت اداره زندان - دانشگاه آزاد
يكشنبه
30/4/92
21:30 22:20 صندوق انصارقائم- دادگستري شرق صنعت- آموزش و پرورش ميان جلگه
دوشنبه
31/2/92
21:15 22:10 23:00 اداره زندان - شركت اگزوز علوم پزشكي - دانشگاه آزاد افضل طوس - اداره ثبت
سه شنبه
1/5/92
21:30 22:20 آموزش و پرورش نيشابور- دادگستري صندوق انصارقائم- شرق صنعت
چهارشنبه
2/5/92
21:15 22:10 23:00 افضل طوس - دانشگاه آزاد اداره ثبت - اداره زندان علوم پزشكي - شركت اگزوز
پنج شنبه
3/5/92
21:30 22:20 آموزش و پرورش نيشابور - آموزش و پرورش ميان جلگه دادگستري - شرق صنعت
جمعه
4/5/92
21:15 22:10 23:00 اداره ثبت- علوم پزشكي دانشگاه آزاد- شركت اگزوز افضل طوس - اداره زندان
شنبه
12/5/92
21:30 22:20 آموزش و پرورش ميان جلگه - صندوق انصارقائم آموزش و پرورش نيشابور- شرق صنعت
يكشنبه
13/5/92
21:15 22:10 23:00 افضل طوس - شركت اگزوز اداره زندان - علوم پزشكي دانشگاه آزاد - اداره ثبت
دوشنبه
14/5/92
21:30 22:20 آموزش و پرورش نيشابور- صندوق انصارقائم آموزش و پرورش ميان جلگه - دادگستري
سه شنبه
15/5/92
21:30 22:30 تيم اول گروه يك - تيم دوم گروه دو تيم اول گروه دو- تيم دوم گروه يك
چهارشنبه
16/5/92
21:15 22:10 بازي رده بندي بازي فينال
تاریخ:
تعداد بازدید:
157
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal