بانك اطلاعات بانوان استان خراسان رضوي
در راستاي سياست هاي كلي خانواده ، ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر "تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه ها و توجه به نقش سازنده آن" و به منظور تحقق اهداف قانوني ، از جمله ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه ، اداره كل امور بانوان و خانواده استانداري خراسان رضوي در نظر دارد جهت بهبود و ارتقاء وضعيت زنان و برنامه ريزي متناسي با نيازهاي آنان و استفاده بهينه از توانمندي هاي زنان در عرصه هاي مختلف ، با ايجاد بانك جامع اطلاعات زنان استان ، اطلاعات صحيح و دقيقي از شرايط موجود بدست آورد. 
تاریخ:
1397/09/25
تعداد بازدید:
311
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal