اطلاعيه ها
 • جدول دروس انتخابي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني مهر 97
 • جدول دروس انتخابي كارشناسي روانشناسي مهر 96
 • قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد عمومي : درس روش تحقيق جبراني الزامي است تمام دانشجويان بايد انتخاب نمايند به استثناء دانشجويان مرتبط (كارشناسي روانشناسي ، كارشناسي روانشناسي عمومي)
 • قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد روانشناسي باليني : درس روش تحقيق جبراني الزامي است و همه دانشجويان بايد انتخاب نمايند به استثناء دانشجويان كارشناسي مرتبط (كارشناسي روانشناسي ، كارشناسي روانشناسي باليني) كه نمره روش تحقيق آنها در دوره ليسانس 14 و بالاتر از 14 است.
 • قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي كه واحد پايان نامه يا رساله دارند: تا زماني كه از پايان نامه يا رساله خود دفاع ننموده اند ملزم به انتخاب آن در ابتداي نيمسال و همزمان با انتخاب واحد هستند.
 • قابل توجه اساتيد، دانشجويان ارشد و دكتري
 • شيوه تصويب پروپوزال دكتري
 • به اطلاع كليه دانشجويان ورودي هاي ماقبل 97 ، كارشناسي ارشد، رشته هاي مديريت آموزشي و روانشناسي (به استثناء دانشجوياني كه اين ترم تمديد پايان نامه دارند) مي رساند جهت اخذ درس روش تحقيق (جبراني الزامي) به آموزش مراجعه كنند.
 • قابل توجه ورودي هاي مهر 97
  كليه دانشجويان ورودي كارشناسي ارشد كه ليسانس آنها مرتبط مي باشد به خانم جوادي براي حذف دروس جبراني مراجعه كنند.
  كساني كه كارشناسي روانشناسي بوده اند و در حال حاضر كارشناسي ارشد روانشناسي باليني و ارشد روانشناسي عمومي مي خوانند مرتبط محسوب مي شوند(فقط كلمه روانشناسي).
  دانشجوياني كه كارشناسي روانشناسي عمومي بوده اند و هم اكنون كارشناسي ارشد عمومي مي خوانند و دانشجوياني كه كارشناسي روانشناسي باليني خوانده اند و هم اكنون كارشناسي ارشد باليني مي خوانند نيز مرتبط محسوب مي شوند.
  در گروه مديريت آموزشي دانشجوياني كه كارشناسي مديريت آموزشي خوانده اند نيز مرتبط محسوب مي شوند.
تاریخ:
1397/08/05
تعداد بازدید:
208
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal