پنجمين نشست شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به ميزباني نيشابور برگزار شد
پنجمين نشست شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به ميزباني نيشابور برگزار شد
رئيس شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي گفت: در اين جلسه در خصوص ارزيابي و تشويق مقالات علمي با توجه به بخشنامه هاي واصله، ارزيابي سامانه پايان نامه هاي موجود در استان و ارائه گزارش از سوي مجري اين سامانه، گزارش جمع بندي سند راهبردي پژوهش و فناوري و تدوين برنامه جامع استان خراسان رضوي، بررسي نامه مديريت آزمايشگاه هاي سازمان مركزي در خصوص مشاركت واحد هاي استان در خصوص تامين ميكروسكوپ الكترونيكي و بررسي پيشنهاد هاي معاونين پژوهش و فناوري استان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
دكتر علي رضا مهرآذين تصريح كرد: در اين جلسه دكتر زماني رئيس دبيرخانه هيات امنا استان خراسان رضوي در خصوص برنامه ريزي صنعت راهبردي پژوهش استان و تشويق مقالات برتر نكاتي را اشاره كرد. شايان ذكر است در اين نشست دكتر رهبري مدير پژوهش واحد نيشابور گزارشي از عملكرد واحد نيشابور ارائه كردند.
همچنين قبل از شروع جلسه معاونين پژوهشي با حضور در مزار شهداي گمنام واحد نيشابور با آرمانهاي اين شهيدان تجديد ميثاق كردند.
 
تاریخ:
تعداد بازدید:
335
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal