تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور رتبه دوم در بين واحد هاي خراسان رضوي را كسب كرد
تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور رتبه دوم در بين واحد هاي خراسان رضوي را كسب كرد
تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور رتبه دوم را دربين واحد هاي دانشگاهي استان خراسان رضوي كسب نمود .
 اين مطلب را حسين شهرآبادي مسئول تربيت بدني دانشگاه اعلام كرد و درادامه گزارشي از فعاليت هاي بخش تربيت بدني واحد درسال تحصيلي گذشته ارائه داد و تصريح كرد برنامه ريزي جهت برگزاري كلاس هاي مربيگري وداوري دانشجويان، فراهم آوردن امكانات لازم براي اجراي برنام هاي آموزشي ورزشي دانشجويان ، ترغيب و هدايت دانشجويان به شركت درفعاليت هاي ورزشي تشكيل واداره تيم هاي مختلف ، برگزاري مسابقات و نظارت برحسن اجراي آنها از عمده تلاش هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور مي باشد وي درادامه افزود تشكيل شوراي ورزش وبررسي طرح ها وبرنامه ريزي هاي مربوط به توسعه و پيشبرد امر ورزش در سطح دانشگاه براساس خط مشي ها و هدف هاي پيش بيني شده ، نظارت براجراي طرح حاي برنامه مصوب تربيت بدني ، خريد وسايل و تجهيزات ورزشي درراستاي توسعه بخش تربيت بدني دانشگاه مي باشد .
 حسين شهرآبادي با اشاره به برگزاري مراسم تجليل از اساتيد و ورزشكاران برتر دانشگاه افزود برگزاري نمايشگاه تخصصي تربي بدني ، برپايي اولين دوره مسابقات قويترين مردان دانشجو نيز جهت تشويق ورزشكاران دانشگاه درسال گذشته انجام پديرفته است .
تاریخ:
تعداد بازدید:
340
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal