برترين هاي همايش ملي مباحث نوين در حسابداري، حسابدهي و پاسخگويي دردانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور معرفي شدند
برترين هاي همايش ملي مباحث نوين در حسابداري، حسابدهي و پاسخگويي دردانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور معرفي شدند
برترين هاي همايش ملي مباحث نوين در حسابداري ، حسابدهي و پاسخگويي كه به ميزباني دانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابوربرگزارشد مشخص شدند . ازبين 150مقاله پذيرفته شده درهمايش تعداد 3 مقاله بعنوان مقاله برتر انتخاب ومورد تقدير قرارگرفت.
دراين همايش كه باحضور اساتيد، دانشجويان و جمعي از فرهيختگان دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي و تحقيقاتي سراسركشور دردانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور برگزارشد، دكتر جعفرسعيدي رييس دانشگاه آزاداسلامي واحدنيشابور ضمن خيرمقدم به ميهمانان ، هدف از برگزاري همايش مباحث نوين درحسابداري،حسابدهي و پاسخگويي را تعميق جايگاه مباحث مهم درحسابداري و پاسخگويي درسازمان هاي دولتي و غير دولتي با استفاده از تجربيات و پيشرفت هاي علمي ، آسيب شناسي نظام حسابدهي و پاسخگويي كشور و مشكلات و خلاءهاي مباحث نظري و روش هاي علمي درنظام حسابداري عنوان كرد و افزود رشته حسابداري ازسال63درواحد نيشابورقدمت دارد ودرحال حاضر درمقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تعدادزيادي از دانشجويان دراين رشته مشغول به تحصيل مي باشند وبزودي مقطع دكتري حسابداري نيز دراين واحد راه اندازي مي شود .
رييس دانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور اظهاراميدواري كرد كه مجله علمي و تحقيقاتي بازارسرمايه پس از اين همايش بعنوان اولين شماره مجله علمي پژوهش واحد، باچاپ 10مقاله برتر راه اندازي شود. وي با اشاره به برگزاري دومين دوره مسابقات كشوري رباتيك خيام دربهمن ماه 92 و همايش ملي تكنيك هاي نوين بهبود كيفيت و كاهش بهاي تمام شده در ارديبهشت ماه 93 به ميزباني واحد نيشابور توجه به شركت هاي دانش بنيان را كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز مي باشد بعنوان يك هدف تعريف شده درواحد دانست وتصريح كرد :تبديل علم به ثروت و تجاري سازي اختراعات و نوآوري ها از اهداف اين شركت ها مي باشد البته علمي كه توأم با اخلاق و ايمان باشد .
دكترسعيدي به برخي از چشم اندازهاو رئوس ماموريت هاي واحد نيشابور پرداخت و خاطرنشان كرد : اعتلاي فرهنگ اسلامي انقلابي ، اخلاق محوري و عدالت محوري ، توليد و ترويج علم وكاربردي كردن دستاوردهاي علمي وپژوهشي ، تعامل ملي ، كسب مرجعيت و مقبوليت علمي ، تربيت افراد متعهد و مومن درفضاي صميمانه و دوستانه وبانشاط ، كسب فناوري نوين با حفظ كرامت استاد،دانشجو و كارمند ، ارتباط با جامعه و صنعت و دانش آموختگان و كارآفرينان از مهمترين چشم اندازها و برنامه هاي دانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور مي باشد .
دكتر عليرضا مهرآذين دبيرهمايش درادامه با اشاره به تاريخچه همايش مزبورگفت: تعاملات برگزاري همايش با هدف تعميق مباني نظري پاسخگويي و حسابدهي بعنوان سنگ بناي حسابداري و تبادل دستاوردها و انتقال مباحث نوين مرتبط با حوزه حسابداري درسال 91 با ارائه طرح نامه برگزاري همايش به دبيرخانه منطقه 9 آغاز و پس از كسب مجوز از منطقه 9 ومجوزنهايي برگزاري همايش از سازمان مركزي به شكل هدفمند برگزاري همايش درترم جاري مدنظر قرارداده شد و مراحل اجراي كار شامل طراحي سايت ، طراحي پوستر ها و ارسال آن به مراكز دانشگاهي و اطلاع رساني آغاز شدكه با توجه به كمبود وقت توفيق خوبي براي معرفي همايش داشتيم . معاون پژوهش و فناوري واحد نيشابور و دبيرهمايش درادامه با اشاره به اينكه تعداد 185 چكيده مقاله به دبيرخانه همايش واصل شده افزود ازبين اين تعداد 150 مقاله متناسب با محورهاي همايش ارزيابي گرديد وپس از داوري 44مقاله دربخش سخنراني و 36 مقاله براي بخش پوستر پذيرفته شد .
دكتر رهنماي رودپشتي معاون اجرايي و رييس دفاتر حوزه رياست دانشگاه آزاداسلامي بعنوان سخنران ويژه كه بصورت ويدئو كنفرانس با شركت كنندگان درهمايش سخن مي گفت ضمن تشكر از دست اندركاران برگزاري همايش با اشاره به اينكه اين نشست ارزشمند درشهري كه خيام نيشابوري ازآن ديار است و وقتي ازرياضيات مالي و رياضيات حسابداري صحبت به بيان مي رود نمي توان از اين بزرگمرد تاريخ كهن بي توجه بود ويا عطار نيشابوري كه درديوان خودصاحب سبك و انديشه مي باشد انتظارات رابالا مي برد تصريح كرد انتظار مي رود كه پژوهشگران و محققان رشته حسابداري درتحقيقات خود ، تحقيقات بين رشته اي حسابداري با رشته هاي ديگر را جدي تربگيرند وي ادامه داد : نگاه سنتي به حسابداري اين بود كه حسابداران ازطريق مديريت يك سيستم اطلاعاتي ، اطلاعات موردنياز رابراي مديريت اداره فراهم كنند و حسابداري درآن قالب سنتي يعني داده اي را جمع آوري ، پردازش وتبديل به يك فراورده نمايند وفراورده اين نظام اطلاعاتي همان گزارش هاي مالي است كه كمك مي كند به تصميم گيري وبرنامه ريزي مديران ،اما وقتي به انتهاي اين فرايند توجه مي شود به حسابداري يك مفهوم جديد تروشايد يك پارادايم متفاوتي مي تواند مورد توجه قرار گيرد وآن اين است كه حسابدارن مي خواهند درمديريت شراكت پيدا كنند .
دكتر رهنما رودپشتي تصريح كرد درپارادايم جديد حسابداران تنها توليدكننده وفراورده اطلاعات نيستند،حسابداران واساساً نظام حسابداري و دانشي كه امروزه شكل مي گيرد ودرحال توسعه هست از نقش خنثي به نقش موثر ويك نقش سازنده و به مثابه شريك مدير درفرايند هاست .
وي بااشاره به اينكه نمي توان حسابدار رابه يك ثبت كننده و ضبط كننده محدود كنيم تصريح كرد لاجرم درحسابداري بايد ازاين تكنيك ها استفاده شود اما امروز حسابداري دارد وارد مرزهاي دانش مي شود و توسعه اش مرهون تعامل با علوم ديگر است وي افزود حسابداري وقتي درمرزها قرارمي گيرد پاسخگويي اجتماعي اش معنا و مفهوم پيدا مي كند و اساساً بنا به همين دليل است كه عينيت پيدا كرده و لزوماً بايد وارد مرزهاي دانش شود .
معاون اجرايي دانشگاه آزاداسلامي خاطرنشان كرد امروز حسابداري و حسابدار بايد خود را مجهز كند كه بتواند از دانش فناوري استفاده نمايد ونگاهش از جنس دانشي باشد چراكه فناوري يك دانش است و روابط را براي ما مشخص مي كند وي تصريح كرد بين حسابداري وتكنولوژي يك رابطه زنده و اجتناب ناپذير وجود دارد.
شايان ذكراست همايش ملي مباحث نوين در حسابداري، حسابدهي و پاسخگويي به مدت 2روز وباحضو استادان،دانشجويان رشته حسابداري ازدانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسركشور دردانشگاه آزاداسلامي واحد نيشابور برگزارشد كه دراين 2روز ارائه كنندگان مقالات خودرا در2سالن به ارائه مقالات خودپرداختند و همچنين درحاشيه اين همايش شركت كنندگان ازاماكن ديدني و تاريخي نيشابور بازديد نمودند .
تاریخ:
تعداد بازدید:
973
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal