پيامهاي مشاوره اي
 • اگر بيش از حد به اينكه ديگران چه فكري در مورد شما مي كنند اهميت دهيد هميشه زنداني آنها خواهيد بود.
 • فرار از هر مشكلي فقط راه رسيدن به راه حل را زياد مي كند آسان ترين راه براي گريز از مشكل حل كردن آن است.
 •   اگر فقير به دنيا آمده‌ايد، اين اشتباه شما نيست اما اگر فقير بميريد، اين اشتباه شما است. سه جمله براي كسب موفقيت:
 • الف) بيشتر از ديگران بدانيد. ب) بيشتر از ديگران كار كنيد. ج) كمتر انتظار داشته باشيد
 • آنچه زنده را از مرده متمايز مي كند خواه در ميان گياهان و در ميان انسان ها رشد و بالندگي است.
 • از خدا پرسيدم :اگر در سرنوشتمان همه چيز را از قبل نوشته ا ي آرزو كردن چه سود دارد ؟ خداوند فرمود شايد در سرنوشتت نوشته باشم هرچه آرزو كرد...
 • نجات بشر زماني كه مرگ نزديك است و همه فرصت ها رو به پايان است كاري بس دشوار مي باشد درست مانند زماني كه خانه آتش گرفته و صاحبش براي خاموش كردن آن تازه شروع به كندن چاه مي كند (سوامي موكتاندا)
 • اگر به دنبا آرامش ذهن هستيد به پيشامد هاي زندگي برچسب خوب يا بدنزنيد.
 • فكر درست و روحيه با نشاط ازعلائم سلامت روان است.
 • اعمال بي جا و بي مورد ، قهر و پرخاشگري ، بي خوابي ، گوشه گيري ، احتراز از معاشرت ، عشق بي مورد، هوسهاي بي جا ، سوء ظن و بدبيني ، خودكم بيني ، خود محوري ، دروغ و كتمان ، حسادت، وسواس ، شك و ترديد ، ناسازگاري و توهمات گوناگون از مقدمات بيماري رواني به شمار مي روند.
 • زندگي موهبتي است كه به ما ارزاني شده است و تا وقتي اميد هست ، زندگي هست ما قدرت آنرا داريم كه نوميدي را به اميد، شكست را به پيروزي و اشك را به خنده مبدل سازيم بشرطي كه به زندگي و شگفتيهاي آن ، به لذت ها ، نا اميدي ها، تلاش ها ، رنجها و دردهاي( بله ) بگوئيم
 • اگر بكوشيم كلماتي از قبيل: «بله» ، « امكان دارد» ، « هميشه »، « اميدوارم»و«مي توانم» را در فرهنگ لغات خود و اعضاي خانواده وارد كنيم آنگاه شاهد تجلي شاديها خواهيم بود
 • ما قدرت آن را داريم كه همه پديده هاي شادي بخش زندگي را در اختيار داشته باشيم و آنها را براي خود خلق نمائيم ، فقط كافيست تصميم به تغيير بگيريم.
 • اگرتصميم بگيريم از امروز هر لحظه با عشق و غوطه ور در عشق زندگي كنيم معني و مفهوم حيات و شاد زيستن را بهتر در ك خواهيم كرد و از آن لذت خواهيم برد. بقول نازك انديشي
 • زندگي رياضيات است ، پس بيائيم اعتماد را در زاويه چشمانمان جاي دهيم، شادي را به توان برسانيم ، غم و اندوه را تفريق كنيم، كينه و نفرت را جذر بگيريم و همدلي و دوستي را ضرب كنيم و محيط و مساحت محبت را در دايره قلب ديگران بدست آوريم.
 • كوچك باش و عاشق ...كه عشق خود مي داند آيين بزرگ كردنت را... بگذار عشق خاصيت تو باشد نه رابطه ي خاص تو با كسي
 • بدترين ورشكستگي در جهان از دست دادن اشتياق است . اگر مردي تمام هستي خود را بجز اشتياق از دست بدهد مي تواند دوباره به موفقيت دست يابد.
 • آرزو اشخاص را مي سازد و شخصيت اورا كنترل مي كند آرزو مانند سكان يك كشتي جهت حركت را مشخص مي سازد . سكان يك كشتي ممكن است نسبت به خود آن خيلي كوچك باشد و ديده نشود اما مسير حركت يك كشتي عظيم را كنترل مي نمايد بنابرين يك زندگي بدون اميد و هدف مانند يك كشتي بدون سكان مي باشد همينطور يك فرد بي هدف نيز جهت خود را از دست خواهد داد و آنقدر در امواج متلاطم زندگي سرگردان مي شود تا سرانجام قطع شود.
 • نجات بشر زماني كه مرگ نزديك است و همه فرصت ها رو به پايان است كاري بس دشوار مي باشد درست مانند زماني كه خانه آتش گرفته و صاحبش براي خاموش كردن آن تازه شروع به كندن چاه مي كند... ( سوامي موكتاندا)
 • روانشناسان انتظار بشر را از دين برقراري آرامش روحي رواني مي دانند . پذيرش دين موجب رفع اضطراب ها نگراني ها و مهار آن ها مي شود آرامشي كه مذهب مي دهد همراه با حس مسئوليت و اعتماد به جا و ذاتي بودن انسان و توفق جنبه هاي معنوي زندگي و جهات مادي آنست .
 • خواستن توانستن است اگر زندگي را دوست داريد زمان را از دست ندهيد زيرا زندگي از آن ساخته مي شود.
 • آنچه زنده را از مرده متمايز مي كند خواه در ميان گياهان و در ميان انسان ها رشد و بالندگي است .
 • به يك سنگ تراش نگاه كنيد كه روي سنگ ضربه مي زند.شايد صدبار ضربه ها روي سنگ فرود بيايد بدون اينكه حاصلي داشته باشد اما در ضربه ي صدويكمي سنگ نصف مي شود ومن مي دانم كه اين آخرين ضربه نيست كه سنگ را دو نيم مي كندبلكه نتيجه ي تلاشي است كه از ابتدا صورت مي گيرد.
 • از خدا پرسيدم : خدايا چه چيزي تورا ناراحت مي كند ؟ خداوند فرمود : هروقت بنده اي با من سخن مي گويد چنان به حرفهاي او گوش ميدهم كه گويي جز او بنده ي ديگري ندارم ولي او چنان سخن مي گويد كه گويي من خداي همه هستم جز او...
 • اگر در گذشته شكست خورده ايد هيچگاه نبايد تصور كنيد در آينده نيز چنين خواهد شد .آنچه يك لحظه قبل ديروز ويا طي 6 ماه گذشته روي داده اصلا مهم نيست و بدان معنا نخواهد بود كه حتما در آينده نيز همان اتفاقات پيش مي آيد . در معادله ي زندگي آينده هيچوقت با گذشته برابر نيست... (آنتوني رابينز)
 •   الفباي موفقيت...
 • انسان مغرور همانند شخصي است كه بر قله ي كوهي ايستاده و همگان را كوچك مي پندارد و غافل از اينكه مردم از پايين قله اورا كوچك مي بينيد.
 • بهداشت روان به معناي سلامت فكر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت رواني است و هدفش شناخت سريع و پيشگيري از بروز اختلال خلقي عاطفي و رفتاري است.
 • فاصله تو تا آرزوهات به اندازه فاصله زانوهات تا زمين است همين كه در پيشگاه خدا زانو بزني به آرزوهات خواهي رسيد .
 • در بدترين روزها اميدوار باش زيرا زيباترين باران ها از سياه ترين ابرها مي بارد .
 • سلامت روان يعني چه؟ تامين و حفظ سلامت رواني فردي و اجتماعي به طوري كه فرد بتواند فعاليت هاي روزمره ي خود را به خوبي انجام دهد با افراد خانواده و محيط خود ارتباط مناسب برقرار نمايد و رفتار نامناسب از نظر فرهنگ و جامعه خود نداشته باشد.
 • آينده آن نيست كه از راه مي رسد انتخابي است كه اكنون مي كنيم.
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/08
تعداد بازدید:
898
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal