نماي ساختمان هاي واحد
1396/10/16

 • درب وروديدرب ورودي
  درب ورودي
 • دانشكده فني و مهندسيدانشكده فني و مهندسي
  دانشكده فني و مهندسي
 • دانشكده علوم پايهدانشكده علوم پايه
  دانشكده علوم پايه
 • ساختمان اداريساختمان اداري
  ساختمان اداري
 • دانشكده عمران و معماريدانشكده عمران و معماري
  دانشكده عمران و معماري
 • دانشكده علوم انسانيدانشكده علوم انساني
  دانشكده علوم انساني
 • مجموعه آبي دانشگاهمجموعه آبي دانشگاه
  مجموعه آبي دانشگاه
 • مجموعه آبي دانشگاهمجموعه آبي دانشگاه
  مجموعه آبي دانشگاه
 • كتابخانه مركزي مرجان دوستيكتابخانه مركزي مرجان دوستي
  كتابخانه مركزي مرجان دوستي
 • سالن تربيت بدنيسالن تربيت بدني
  سالن تربيت بدني
 • مسجد دانشگاهمسجد دانشگاه
  مسجد دانشگاه
 • مجموعه فرهنگي دانشگاهمجموعه فرهنگي دانشگاه
  مجموعه فرهنگي دانشگاه
 • كارگاه متالورژيكارگاه متالورژي
  كارگاه متالورژي
 • خوابگاه شماره يكخوابگاه شماره يك
  خوابگاه شماره يك
 • سلف سرويس دانشگاهسلف سرويس دانشگاه
  سلف سرويس دانشگاه
 • كافي شاپ دانشگاهكافي شاپ دانشگاه
  كافي شاپ دانشگاه
 • سالن تربيت بدنيسالن تربيت بدني
  سالن تربيت بدني
 • انبار دانشگاهانبار دانشگاه
  انبار دانشگاه
 • شهداي گمنام دانشگاهشهداي گمنام دانشگاه
  شهداي گمنام دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  خيابان پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319797139         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal