دكتر سعيدي: دانشجويان شاهد و ايثارگر پرچم داران اصلي فرهنگ اسلامي دردانشگاه ها هستند
دكتر سعيدي: دانشجويان شاهد و ايثارگر پرچم داران اصلي فرهنگ اسلامي دردانشگاه ها هستند
فرزندان محترم شاهد و ايثارگر پرچمداران اصلي فرهنگ اسلامي دردانشگاه ها ودر بين جوانان عزيز هستند اين مطلب را دكتر سعيدي رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور دراولين گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر واحد نيشابور بيان كردو افزود دراين برهه از زمان كه يكي از اهداف دشمنان جنگ نرم است وظيفه اصلي فرزندان شاهد و ايثارگر كسب علم و دانش و جهاد علمي است . دكتر سعيدي ضمن خيرمقدم به ميهمانان شركت كننده در گردهمايي خاطرنشان كرد علاوه بر تحصيل ، دفاع از ارزش ها ، اعتقادات و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ترويج روحيه فرهنگ ايثار و شهادت دربين جوانان از ديگر وظايف دانشجويان شاهد و ايثارگر است وي با بيان آماري از تعداد دانشجويان شاهد وايثارگر دردانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور از اجراي طرح مشاورين جوان براي اولين باردر سطح دانشگاه كه اعضاي تشكيل دهنده اين گروه ها دانشجويان شاهد و ايثارگر مي باشند خبرداد .
فرقاني مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور درادامه به اهم فعاليت هاي ستاد در دانشگاه پرداخت و افزود پيگيري آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سازمان ، برگزاري كلاس هاي تقويت بنيه علمي ، برگزاري جلسات مشاوره و توجه خاص به دانشجويان ، برپايي كارگاههاي آموزش و پژوهش و تدوين فصلنامه ستاد شاهد و ايثارگران ، راه اندازي سايت تخصصي ايثارگران ، انجام برنام هاي فرهنگي و برگزاري نمايشگاه هاي مختلف ، تشكيل تيم هاي ورزشي و كانون هاي علمي و فرهنگي و موسسه دانش بنيان از عمده فعاليت هاي اين ستاد در دانشگاه مي باشد .
طالبي معاون فرهنگي اداره كل امور ايثارگران دردانشگاه آزاد اسلامي نيز درجمع دانشجويان با بيان اينكه حفظ شأن شهدا و ايثارگران بايد ابتدا ازجانب همين خانواده ها رعايت شود تصريح كرد : وظايف فرزندان شاهد و ايثارگر جهاد علمي توأم با معرفت و معنويت مي باشد وي با ابراز خوشحالي از تشكيل كانون هاي علمي، فرهنگي و تاكيد هرچه بيشتر بر فعال سازي اين كانون ها توسط دانشجويان ، استفاده از طرح دانشجوي همراه در برگزاري كلاس هاي تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر را موردتاكيد قرارداد. درادامه حسيني معاون فرهنگي امور شاهد و ايثارگران استان خراسا ن رضوي با بيان اينكه اكثر دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل دردانشگاه هاي غيرانتفاعي دردانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل مي باشد خاطرنشان كرد علت اين گرايش سطح بالاي كيفيت آموزشي و امكانات اين دانشگاه است .
شايان ذكراست اولين گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور با حضور مسئولين و دانشجويان درمحل سالن عطار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابوربرگزار و از فعالان علمي و فرهنگي شاهد و ايثارگر نيز تجليل به عمل آمد .
تاریخ:
تعداد بازدید:
282
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal