يازدهمين نشست كميته تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به ميزباني واحد نيشابور
يازدهمين نشست كميته تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به ميزباني واحد نيشابور
يازدهمين نشست كميته تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي به ميزباني واحد نيشابور در محل سالن جلسات دانشكده عمران و معماري برگزار شد.
دكتر جعفر سعيدي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور در ابتداي جلسه ضمن خير مقدم به ميهمانان اظهار اميدواري كرد كه ثمره اين نشست ها و جلسات ايجاد انسجام و هماهنگي لازم بين واحدها باشد و راه رسيدن به اهداف پژوهشي دانشگاه ها هموارتر و آسان تر شود.
جعفر سعيدي در ادامه يكي از اهداف واحد نيشابور را تبديل دانشگاه آموزش محور به پژوهش محور عنوان داشت و تصريح كرد: بر همين اساس برنامه هاي استراتژيك و راهبردي و اقداماتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور از جمله : ايجاد مركز رشد، پيگيري زمين براي پارك علم و فناوري، توجه ويژه به تاسيس شركت هاي دانش بنيان و تجهيز آزمايشگاه ها و عقد قراداد با صنعت صورت گرفته است.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور در ادامه گزارشي از عملكرد دانشگاه را جهت حاضرين بيان كرد. دكتر عليرضا مهرآذين معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور و رئيس كميته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي در ادامه با بيان گزارشي از اقدامات واحد نيشابور در حوزه پژوهش و فناوري خطاب به معاونين پژوهش و فناوري واحدهاي استان خراسان رضوي تاكيد كرد: نسبت به چاپ مقالات استادان و محققان واحد اقدامات لازم را به عمل آورند.
وي با توجه به برگزاري چهارمين دوره مسابقات رباتيك خيام به ميزباني واحد نيشابور از همه واحد ها خواست همكاري لازم را داشته باشند. دكتر حسنعلي زماني رئيس دبير خانه هيأت امناي استان خراسان رضوي در ادامه جلسه با بيان اينكه كميته تخصصي پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي يكي از فعالترين كميته ها در سطح كشور است از وضعيت نا مطلوب آزمايشگاه هاي ساها در استان ابراز نگراني كرد و از واحدها خواست در اين امر جدي تر وارد شوند.
رئيس دبيرخانه هيئت امناي خراسان رضوي در ادامه با تبريك ارتقاي حكم دكتر سعيدي از سرپرست به رئيس واحد تصريح كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور ظرف چند سال اخير و با توجه به مديريت خوب دكتر سعيدي و ساختار خوبي كه در قسمت هاي مختلف طراحي شده است در همه زمينه ها حرفي براي گفتن دارد. وي ادامه داد: واحد نيشابور توانسته با برنامه ريزي هاي خوب و دقيق بعنوان واحدي مطرح در سطح منطقه و كشور خود را نشان دهند.
وي تاكيد كرد: بررسي بخشنامه هاي سازمان و دستور العمل نحوه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيأت علمي ، بخشنامه واحد مطالعاتي دانشگاه آزاد اسلامي و تعيين اعضاي كميته شوراي پژوهش و فناوري استان جمع بندي مصوبات كميسون تخصصي برگزار شد. وي در پايان در چهارمين گردهمايي سراسري معاونين پژوهش و فناوري واحدهاي استان گفت: بررسي نامه هاي واحد ها و طرح هاي واصله به كميته از مواردي بود كه در اين جلسه مطرح شد.
همچنين طبق مصوبه كميته تخصصي پژوهش و فناوري خراسان مقرر شد جلسه فوق العاده جهت بررسي عملكرد واحد ها در مورد عملكرد ساها برگزار شود و معاونين پژوهشي واحدها در خصوص اجراي بخشنامه هاي فوق العاده در جلسه آتي گزارش خود را ارائه دهند. همچنين واحدهاي استان مكلف شدند دفاتر ارتباط با صنعت در شهرك هاي صنعتي استان ايجاد نمايند.
تاریخ:
تعداد بازدید:
337
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal